Алєксандр Смоленчук image

Білоруський історик, професор Інституту славістики Польської академії наук. Автор книг «“Краёвая ідэя” ў беларускай гісторыі» (Мінськ, 2017), «Раман Скірмунт (1868 – 1939): Жыццяпіс грамадзяніна Краю» (Минск, 2018). (Мінськ, 2018).